Desatera trenéra

Desatero trenéra oddílu SFK Kozel

  • Trenér je svým chováním příkladem pro své svěřence.
  • Trenér vykonává každodenní činnost na nejvyšší možné odborné úrovni a pomáhá rozvíjet potenciál sportovců podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
  • Trenér jedná tak, aby chránil důstojnost a práva svých svěřenců.
  • Trenér by se měl dlouhodobě vzdělávat, zvyšovat svoji kvalifikaci a odbornost, sledovat nové trendy ve sportu a novinky v oblasti sportovního tréninku.
  • Trenér by měl mít obecný přehled o dalších součástech sportovní přípravy, jako je regenerace, fyzioterapie, psychologie a další.
  • Trenér pomáhá sportovcům a týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play.
  • Trenér by měl při vykonávání trenérské činnosti dávat přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy.
  • Trenér respektuje názory, znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, vykonává a prohlubuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu trenérské odbornosti.
  • Trenér bere ohled na fyzické i psychické limity hráčů a zadává pokyny pro hráče zvládnutelné s respektem k jejich zdraví.
  • Trenér je otevřený k rodičům, na jejich věcné otázky odpoví, žádné důležité informace o hráči před rodiči netají a je připraven s rodiči spolupracovat na všestranném rozvoji hráče.